Top Young 100 został tak zaprojektowany, aby przynieść korzyści wszystkim tworzącym go środowiskom
– zapoznaj się ze szczegółowym opisem danej kategorii

Studenckiemu

PRESTIŻ

X

Selekcja najlepszych studentów logistyki w Polsce przy udziale naukowców i dydaktyków uczelni logistycznych oraz menedżerów logistyki – praktyków biznesu. Uczestnictwo w programie jako świadectwo kompleksowych kompetencji przyszłego menedżera logistyki zdolnego do podjęcia wyzwań stawianych przez szybko zmieniającą się branżę TSL.

ROZWÓJ

X

Top Young 100 jako środowisko umożliwiające studentowi stworzenie sieci kontaktów biznesowych i networking, pozyskanie referencji Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i firm partnerskich oraz poznanie wymagań biznesu i przyszłych pracodawców.

KARIERA

X

Top Young 100 jako środowisko rozwoju kompetencji specjalistycznych, źródło doświadczenia w pracy na rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi poprzez współpracę z firmami, opieka mentora.

Biznesowemu

KUŹNIA NAJLEPSZYCH
MŁODYCH TALENTÓW

X

Dostęp do wyselekcjonowanej bazy kandydatów spośród najlepszych studentów logistyki polskich uczelni. Lepsza efektywność rekrutacji, szybszy proces adaptacji.

Bezpośredni kontakt z kandydatami, budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, prestiż.

WIZERUNEK
PRZEDSIĘBIORSTWA

X

Employer branding, pomoc w budowaniu kompetencji młodego pokolenia, wchodzącego aktualnie na rynek pracy, realny wpływ na kształcenie przyszłych kadr. Budowanie wizerunku jednostki społecznie odpowiedzialnej.

ROZWIĄZYWANIE
BIEŻĄCYCH WYZWAŃ

X

Możliwość skorzystania z najlepszych młodych zespołów projektowych pod patronatem stowarzyszenia i uczelni. Różnorodność w możliwościach pracy z uczestnikami projektu.

Akademickiemu

WIĘKSZA
ATRAKCYJNOŚĆ UCZELNI

PODNIESIENIE
KONKURNCYJNOŚCI