Lista uczelni

# Uczelnia Opiekun studentów
1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab.inż. Jerzy Mikulik
2 Akademia Łazarskiego dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska
3 Politechnika Białostocka dr Urszula Ryciuk
dr Marta Jarocka
4 Politechnika Krakowska dr inż. Augustyn Lorenc
5 Politechnika Poznańska dr hab. inż. Łukasz Hadaś
dr inż. Marcin Kiciński
mgr inż. Monika Kosacka-Olejnik
6 Politechnika Śląska dr hab. inż. Marzena Kramarz
7 Politechnika Warszawska dr inż. Mariusz Izdebski
8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dr Joanna Baran
dr Monika Roman
9 Szkoła Główna Handlowa dr Marzanna Cichosz
10 Uniwersytet Gdański dr Leszek Reszka
11 Uniwersytet Szczeciński dr Marzena Frankowska
mgr inż. Mariusz Sowa
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Krzysztof Niestrój
mgr Grzegorz Krawczyk
13 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Justyna Majchrzak-Lepczyk
dr hab. Arkadiusz Kawa
14 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr inż. Iwona Pisz
15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr inż. Iwona Pisz
16 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska
17 Uniwersytet Łódzki dr Joanna Piorunowska-Kokoszko,
mgr Piotr Sosnowski
18 Wojskowa Akademia Techniczna dr Paulina Zamelek
19 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej mgr Agnieszka Dymek
20 Wyższa Szkoła Biznesu we Wrocławiu dr Monika Wilk-Lechniak
21 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie inż. Iwona Kościółek