Mentoring

Jest jedną z form współpracy i jednym z głównych filarów projektu Top Young 100.
O co chodzi?
Profesjonaliści – menedżerowie łańcucha dostaw wniosą ogromną wartość dla studentów uczestniczących w projekcie stając się ich mentorami na czas trwania projektu. Mentor będzie czuwać nad rozwojem studenta, uzgadniać z nim i ewaluować cele, do których będzie dążył jego podopieczny, dzielić się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zapewniać ogólne wsparcie studentów w wyzwaniach stawianych przez projekt.
W praktyce
Osoby chętne do objęcia roli mentora w projekcie reprezentują siebie- nie jest wymagane wsparcie ze strony przedsiębiorstw, w których pracują. Na początku programu każdemu mentorowi zostanie przypisanych maksymalnie 3 podopiecznych, nad których rozwojem będzie czuwał. Mentorzy zostaną wprowadzeni i otrzymają wskazówki dotyczące swojej roli od profesjonalistów zajmujących się zawodowo coachingiem i mentoringiem.
Kim jest mentor i co robi?
Mentor jest przede wszystkim aktywnym praktykiem z pasją- menedżerem w szeroko pojętej branży TSL. Zapraszamy osoby, które chętnie podzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Właściwa rola mentora to pomoc w rozwiązywaniu problemów, komentowanie pomysłów, dostrzeganie błędów, ryzyk oraz wyzwań. Mentor pozostaje obiektywny, nie ocenia wyborów studenta. Mentor inspiruje- zachęca do pokonywania własnych barier i wychodzenia ze strefy komfortu. Stymuluje podopiecznych- nie narzuca im swoich schematów myślowych, zadaje pytania i zachęca do przemyśleń co prowadzi do wskazywania możliwych kierunków rozwoju zamiast prowadzenia za rękę. Mentor będzie również konfrontował dwa punkty widzenia studencki i biznesu oraz stanie się dla studenta „kolegą” po fachu, który służy dobrą radą.
Co zyskuje mentor?
Mentor jako osoba z pasją do logistyki przede wszystkim zyskuje satysfakcję z bardzo dużego wkładu jaki włożył w rozwój najzdolnieszych studentów logistyki w Polsce. Buduje prestiż i swój zewnętrzny wizerunek. Dodatkowo ma on szansę zbudować pozytywny wizerunek swojego przedsiębiorstwa na rynku pracy oraz zdecydowanie przyczynia się do tworzenia wizerunku Polski jako mocnego centrum kompetencji logistycznych. Poprzez współpracę ze studentami mentor zyska możliwość obserwacji kompetencji młodego pokolenia, pozwoli mu to lepiej je zrozumieć oraz da szansę na znalezienie utalentowanych i młodych ludzi do współpracy w swoim przedsiębiorstwie. Mentor poprzez udział w projekcie rozbuduje również swoją sieć networkingową nawiązując nowe znajomości z innymi profesjonalistami z branży. Dodatkową wartością dla mentora będzie tzw. odwrócony mentoring- feedback od młodego pokolenia, poznanie jego potrzeb, podejścia, oczekiwań, co pozwoli dowiedzieć się, jak owocnie współpracować z młodym pokoleniem.
Zasady współpracy
Mentor i studenci będą podpisywali tzw. kontrakt mentoringowy. Zapisy w nim umieszczone będą regulowały ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami oraz wymagania stawiane zarówno przed mentorem jak i studentem. Kontrakt będzie pozostawiał pole do indywidualnego dopasowania warunków współpracy pomiędzy stronami.

Współpraca pomiędzy mentorem a studentem:
– to relacja partnerska zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta,
– opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie,
– polega na tym by student dzięki mentorowi poznawał siebie i rozwijał się,
– to relacja poufna, w której strony mają do siebie wzajemny i pełny szacunek, oraz zachowują w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane od siebie wzajemnie do momentu uzyskania zgody na ich ujawnienie,
– zakłada obiektywizm obu stron które nie oceniają- tylko wzajemnie rozwijają.

Mentorzy
Małgorzata Michalik
CEO & Interim Manager – go-pack.pl
Adam Chazanow
Managing Partner – Graphene Partners
Beata Tarnowska-Kupny
supply chain, sourcing, executive coach & mentor
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!
BiuroProjektuTY100@psml.pl