Tableau

W dniu 20.12 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,  w ramach projektu Top Young 100 miało miejsce szkolenie z oprogramowania typu Business Intelligence –Tableau. Tableau to najlepsze na świecie (według raportu Gartner Group) narzędzie BI, wykorzystujące analitykę danych opartą na podejściu Data Discovery.

Podczas kursu omówione zostały  podstawowe zagadnienia związane z analizą danych m.in wizualizacja dużych zbiorów danych, ich eksportowanie/importowanie z zewnętrznych baz danych (np. arkusz kalkulacyjny excel, baza danych SQL), selekcjonowanie i łączenie oraz przebudowa i rozbudowa modeli raportowania. Studenci zostali zaznajomieni z podstawowymi funkcjami i obiektami w programie oraz mieli okazję do zastosowania poznanych narzędzi na realnych danych magazynowych.

Szkolenie zdecydowanie było wartością dodaną dla jego uczestników. Pozwoliło im na nabycie wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać już podczas rozwiązywania problemów biznesowych z II tury.

Serdecznie dziękujemy złotemu partnerowi- firmie SKK za przeprowadzenie szkolenia !