Excel!

Praca logistyka bardzo często wiąże się z koniecznością obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. Uczestnicy Programu Top Young 100 mieli okazję doskonalić swoje umiejętności podczas trzech szkoleń z omawianego oprogramowania. Głównym celem szkolenia było przekazanie studentom oraz osobom pracującym w logistyce praktycznych narzędzi, użytecznych i przydatnych w codziennej pracy. Podczas organizowanego kursu uczestnikom przedstawiono między innymi funkcjonalności dostępne w oprogramowaniu przyspieszające pracę i zwiększające efektywność dokonywanych analiz, omówiono formuły i funkcje wielokrotnie złożone wykorzystywane w pracy z MS Excel w dziale logistyki. Dodatkowo, młodzi studenci logistyki mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób dokonywać analizy danych logistycznych z wykorzystaniem tabel przestawnych. Przeprowadzone szkolenia z pewnością stanowiły ogromną wartość dodaną studentom, a nabyta wiedza bezsprzecznie zostanie przez nich wykorzystana nie tylko podczas realizacji wyzwań biznesowych, ale także w ich codziennej pracy w branży logistycznej.

Serdecznie podziękowania skierowane do Pana Bartosza Kalińskiego oraz przedsiębiorstwa ABC Data – złotego partnera Top Young 100 za inicjatywę organizacji kursu obsługi arkusza kalkulacyjnego.