Jak konferencję otwarcia wspomina student projektu Top Young 100 – Szymon Subkowski?

Konferencja Otwarcia Programu TOP YOUNG 100 została zorganizowana 10 i 11 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Już od progu budynku uczelni, my jako młodzi adepci sztuki logistycznej, zostaliśmy obdarowani bardzo wieloma upominkami, gadżetami oraz co najważniejsze otrzymaliśmy cenną pomoc od organizatorów.

Na samej konferencji otwarcia studenci mieli okazję wysłuchać bardzo wielu wykładów na tematy z branży. Pierwszą prelekcję wygłosił Prezes Polskiego Związku Managerów Logistyki i Zakupów Mariusz Gierałtowski, który jest również inicjatorem programu studenckiego TY 100. Mariusz przedstawił ogólne założenia tego projektu, cele,  a także utwierdził nas w tym, że jesteśmy elitą i przyszłością w Polsce i na świecie. Przedsiębiorstwa, które zaangażowały się w program są żywo zainteresowane kształceniem nas, czyli młodych ludzi, pod względem praktycznym, jak i osobowościowym. Po tym niezwykle motywującym wprowadzeniu z dużą dozą atencji przystąpiliśmy do kolejnych części prelekcji dotyczących już branży logistycznej. Na scenie pojawił się Dyrektor działu Business Development na Europę Środkowo – Wschodnią DHL Hendrik Venter z którym miałem przyjemność wymienić parę zdać podczas sesji networkingowych. W ramach networkingu każdy uczestnik programu bardzo ochoczo podejmował inicjatywę do rozmów z innymi uczestnikami oraz przedstawicielami środowiska biznesowego. Konferencja dała wszystkim uczestnikom szansę połączenia świata studenckiego, akademickiego i biznesowego.

W trakcie konferencji mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się ze swoimi mentorami, którzy wcześniej zostali przydzieleni według profilu zainteresowań i kierunku rozwoju danej osoby. Odbyliśmy pierwsze rozmowy na temat planu naszego procesu rozwoju oraz dalszej współpracy. Po obfitych spotkaniach przyszedł czas na praktyczne szkolenia z zakresu obsługi narzędzi logistycznych wykorzystywanych przez managerów. Szczególną uwagą cieszyło się szkolenia z zakresu narzędzia projektowania procesów magazynowym przeprowadzone przez firmę FLEXIM.

Po ogromnej dawce sesji szkoleń i wykładów mieliśmy czas, aby przygotować się i o godzinie 20 zgromadzić się na uroczystym bankiecie wśród managerów z branży. Padło wiele bardzo inspirujących słów i wystąpień, które uświadomiły studentom, że jest to czas na branie swojej przyszłości w swoje ręce poprzez prowadzenie procesu nawiązywania kontaktów. Bankiet był kolejną okazją do rozmów i rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Konferencja Otwarcia Programu Top Young 100 to niepowtarzalna okazja do rozpoczęcia profesjonalnej ścieżki kariery. Jest genialną bramą do wejścia i rozwoju w biznesie przez duże B. Nie jest to codzienne wydarzenie w życiu studenta, gdzie masz możliwość przeprowadzenia merytorycznych rozmów z przedstawicielami biznesu. Każdy jest otwarty na rozmowę, pomoc i nie czuć żadnych barier wiekowych, środowiskowych. Dzięki programowi wszyscy stawiamy pierwsze realne kroki w biznesie, ucząc się na błędach, czerpiąc wiedzę i doświadczenie od profesjonalistów, by wkrótce stać się nimi.

Inauguracja Programu TY 100 w Katowicach na długo zostanie zapamiętana przez wszystkich studentów, którzy wywarli ogromne wrażenie na przedstawicielach ze świata biznesu.