Korzyści udziału w programie Top Young 100

Czasy w jakich żyjemy definiują to, jakimi jesteśmy pracownikami.  Coraz szybkie tempo zmian w strukturze i sposobie prowadzenia firm zmusza do poszukiwania alternatywnych sposobów kształcenia i poszukiwania pracowników. Wyjściem naprzeciw tym kontrastom i dynamicznym konwersjom jest program Top Young 100 koncentrujący się na pozyskiwaniu i rozwijaniu młodych talentów Zarządzania Łańcuchem Dostaw z całej Polski. Projekt wspiera elastyczność i innowacyjność u przedstawicieli młodej generacji, jednocześnie uzupełniając ich deficyty w kompetencjach. W ramach współpracy ze światem biznesu organizowanych jest szereg spersonalizowanych szkoleń. Nasi studenci, a przyszli pracownicy logistyki w ramach programu wzięli udział m.in w takich szkoleniach i kursach jak: kurs komputerowego modelowania i symulacji procesów logistycznych oparty na wykorzystaniu modeli symulacyjnych we wspomaganiu podejmowania decyzji.

Udział w sesjach mentoringowych prowadzonych przez pracowników firm pozwala na dodatkowe przybliżenie sposobu pracy menadżerów najwyższego szczebla oraz przekazanie cennych wskazówek ułatwiających kreowania kariery zawodowej.  Jest to również okazja do obycia odwróconego mentoringu gdzie wartością dodaną jest m.in. zmiana spojrzenia ludzi na firmę i docelową grupę przyszłości.

Badania oraz analizy nad realnymi problemami biznesowymi proponowanymi przez firmy biorące udział w programie mogą być początkiem wielkiej rewolucji. Ponad 65% wyzwań biznesowych realizowanych przez uczestników Top Young 100 nadaje się bezpośrednio do wdrożenia w ocenie partnerów biznesowych. Świeże spojrzenie studentów na wyzwania biznesowe szybko znajduje swoje miejsce w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw, czego potwierdzeniem są między innymi wyróżnienia podczas XVII Gali Logistyki, Transportu i Produkcji w kategorii „Supply Chain Young Designer” dla najlepszych projektów biznesowych realizowanych dla firm w ramach projektu TopYoung100 w roku 2018.  Ponadto dzięki udziałowi w programie przedsiębiorstwa mają okazję zaprezentowania się podczas najważniejszych wydarzeń w kraju m.in. na finale programów i konkursów, prowadzonych przez Wydawnictwo Eurologistics oraz Data Group Consulting (Gala Logistyki, Transportu i Produkcji 2018), największej konferencji zakupowej w Polsce – Procon/Polzak 2018 Procurement Conference czy podczas ogólnopolskich targów pracy dedykowanych branży TSL -Translogistica Jobs.

Program kreuje dynamiczne środowisko, wymagające kreatywności oraz nietypowego podejścia. Jest ono wolne od ograniczeń – funkcjonuje na zasadzie wzajemnego dopełnienia świata biznesowego, studentów oraz środowiska akademickiego. Ponadto współpraca z młodymi ludźmi ułatwia dotarcie firmom do szerszej grupy odbiorców, współtworzenie trendów oraz lepsze dostosowanie komunikacji medialnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu na podany adres e-mail: biuroprojektuty100@psml.pl.