Konferencja otwarcia Programu Top Young 100

Dnia 12.04.2018 r., punktualnie o godzinie 10:00 w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja inauguracyjna otwierająca
pierwszą edycję programu TOP YOUNG 100. W gmachu Centrum Nowoczesnych
Technologii Informatycznych zebrali się przedstawiciele trzech środowisk- biznesu,
akademickiego oraz studenckiego. Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie
Menedżerów Logistyki i Zakupów, Uczelnie Wyższe oraz profesjonalistów łańcucha
dostaw skierowany jest do najlepszych studentów logistyki w Polsce

Podczas pierwszej prezentacji przedstawionej przez inicjatora programu, pana
Teodora Kulę nakreślona została idea. Przedstawieniem głównych założeń Programu
zajął się pan Mariusz Gerałtowski- prezes Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów
Logistyki i Zakupów. Ponadto przedstawieni zostali także wszyscy partnerzy programu.
Po krótkim wstępie przybliżającym wygląd TOP YOUNG 100, swoją prezentację
wygłosił pan Hendrik Venter z DHL. Po gromkich brawach, został poruszony temat
„Digitalization and the supply chain. Where are we and what’s next?”. Pan Hendrik
Venter w sposób bardzo konkretny oraz inspirujący do działania, przedstawił problem
zawarty w tytule prezentacji. Po zakończonym wystąpieniu, pytań nie było końca.
O godzinie 12:00 odbył się warsztat dotyczący mentoringu oraz profili

osobowościowych przeprowadzony przez panią Beatę Tarnowską oraz pana Artura
Skuchę- Master Trainer D-I-S-K persolog®. Wykład przybliżył wszystkim ideę mentora
oraz mentee. Początkowo każdy uczestnik programu miał możliwość zapoznania się z
dalszym przebiegiem współpracy oraz profitami, jakie można zyskać dzięki wsparciu
mentora. Następnie pan Artur Skucha rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące
kwestionariusza osobowości, który kilka dni wcześniej wypełnili wszyscy studenci.
Wyniki testu zaprezentowane zostaną podczas specjalnych warsztatów
zorganizowanych przez firmę Persolog. Ostatnim wystąpieniem podczas tego bloku, była prezentacja pana doktora Krzysztofa Niestroja mówiąca o skuteczności współpracy
firma – student – uczelnia. Podsumowaniem pierwszego panelu było spotkanie
mentorów z mentee.

Po krótkiej przerwie głos zabrał pan Damian Popek z ESA Logistika, który był
moderatorem debaty pt. “Jak myślę o swojej karierze zawodowej?”. W dyskusji wzięli
udział pani Małgorzata Milczarek z Grupy Transportowej, pan Kacper Caniboł
reprezentujący Rockwell Automation, pan Jakub Knauer, na co dzień specjalista ds.
logistyki w Jeronimo Martins Polska oraz Kacper Wojtczak. Każdy z uczestników debaty
opowiedział o swoich początkach z logistyką, o aktualnej pracy, a także o planach na
przyszłość. Równocześnie z debatą swoją prezentację pt. “Modelowanie i symulacje w
logistyce i wytwarzaniu” przedstawił Dawid Dąbal z FlexSim. Podczas wystąpienia
została zaprezentowana idea programu, jego specyfika oraz podstawowe zadania,
które są przez niego realizowane.

Kolejne przemówienie pt. “Logistyka zwrotów, jako kluczowy element przewagi
konkurencyjnej w e-commerce” należało do Pana Damiana Kołata reprezentującego
przedsiębiorstwo FIEGE. Wykład miał charakter dyskusyjny. Prowadzący na bieżąco
zadawał pytania publiczności. Podczas wystąpienia audiencja zapoznała się między
innymi z danymi statystycznymi dotyczącymi zwrotów towarów zamówionych online. W
drugiej sali natomiast prowadzony był wykład pt. “Intermodalna Europa – jak budować
kompleksowe rozwiązania logistyczne dla branży DIY”. Przedstawiciel firmy PEKAES
ukazywał rzeczywisty problem związany z transportowanym produktem z Hiszpanii.
Podczas wystąpienia można było dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat samego
przedsiębiorstwa PEKAES, a także optymalizacji tras oraz specyfice pracy z logistykami
z Hiszpanii. Prelekcja została urozmaicona o dodatkowe anegdoty związane z logistyką.
Ostatni wykład pt. “Zły kurier, zepsuty krem i obite BMW, czyli jak technologie
wspomagają logistykę” poprowadzony został przez przedstawiciela przedsiębiorstwa
SKK. Podczas prelekcji można było dowiedzieć się o chipach umożliwiających
śledzenie przesyłek oraz wykrycie ewentualnych usterek jeszcze przed dopuszczeniem
produktu do obrotu.

Podsumowaniem dnia był uroczysty bankiet z udziałem wszystkich interesariuszy
zarówno ze świata biznesu, jak i przedstawicieli akademickich oraz studentów. Był to
doskonały czas do nawiązania nowych kontaktów.
Kolejny dzień zarezerwowany został dla samych studentów. Przedstawiciele
Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów przedstawili tematy
problemów biznesowych zgłoszone przez przedsiębiorstwa. Ponadto odbyła się
dyskusja dotycząca podziału studentów na grupy projektowe.
Mamy nadzieję, że projekt TOP YOUNG 100 będzie źródłem wiedzy i nowych
doświadczeń oraz przyniesie owocną współpracę dla wszystkich zainteresowanych
środowisk.