Szkolenie FlexSim

W dniu 23.10 na Politechnice Krakowskiej oraz 29.10 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  w ramach projektu Top Young 100 odbyły się szkolenia z oprogramowania FlexSim General Purpose. Już podczas kwietniowej konferencji otwarcia Programu wszyscy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w prelekcji związanej z programem, dlatego nie był on studentom całkowicie obcy!

Podczas kursu omówione zostały  podstawowe zagadnienia związane z tematyką komputerowo wspomaganego modelowania i symulacji procesów logistycznych, cele modelowania i symulacji procesów, a także sposób wykorzystania modeli symulacyjnych we wspomaganiu podejmowania decyzji. Podczas szkolenia studenci początkowo zaznajomili się z podstawowymi funkcjami oraz obiektami w programie. W dalszej części spotkania przeszli do wykonywania podstawowych modeli symulacyjnych. Uczestnicy przeprowadzali również symulację procesów dyskretnych.

Szkolenie zdecydowanie było wartością dodaną dla jego uczestników. Studenci mieli szansę na nabycie wiedzy oraz umiejętności, które będą mogli wykorzystać już podczas rozwiązywania problemów biznesowych z II tury.