Szkolenie z MOS Excel

W dzisiejszych realiach rynkowych osiągniecie sukcesu i przewagi konkurencyjnej wymaga inwestycji w siebie oraz poszukiwania elementów, które w dalszym ciągu można ulepszać. Rynek pracy stawia wyzwania, które wymagają więcej niż specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Logistycy                          w swojej pracy bardzo często wykorzystują arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel. Stanowi on już pozycję niemal obowiązkową dla przedstawicieli branży logistycznej. Uczestnicy Programu Top Young 100 mieli okazję doskonalić swoje umiejętności podczas trzech szkoleń z omawianego oprogramowania. Celem szkolenia było nabycie umiejętności swobodnego korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel.

Doświadczenie zawodowe Pana Bartosza Kalińskiego sprawiło, że szkolenie przebiegało bardzo profesjonalnie i przyjemnie. Prowadzący w przeciągu kilku godzin przekazał bardzo dużo wiedzy. Bazował on na praktycznych przykładach, co ułatwiło zrozumienie poruszanych zagadnień oraz czynności wykonywanych w programie Excel. Wskazał również funkcje i narzędzia programu MS Excel szczególnie przydatne dla pracowników logistyki, zwiększające komfort pracy, usprawnienie pracy                        z arkuszami, a także i przede wszystkim oszczędność czasu. Prowadzący podzielił się również, jak wprowadzać dane, aby uzyskiwać więcej informacji, a co za tym idzie poprawić efektywność wykonywanych zadań.

Udział w szkoleniu przyniósł studentom wiele korzyści, mieli oni okazję podnieść swoje kompetencje i rozwijać umiejętności. Było to jak zawsze niezwykle cenne spotkanie i źródło inspiracji. Zdobytą wiedzę wykorzystają w późniejszej codziennej pracy i przełożą ją na konkretne działania. Program Top Young 100 po raz kolejny umożliwił wymianę myśli, wiedzy i doświadczenia.

Sylwia Grzymała