Top Young 100 w 2018 roku!

Rok 2018 powoli zbliża się do końca, dlatego poniżej krótkie podsumowanie!

 • Dnia 12.04.2018 r. punktualnie o godzinie 10:00 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja inauguracyjna otwierająca pierwszą edycję programu TOP YOUNG 100. W gmachu Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych zebrali się przedstawiciele trzech środowisk – biznesu, akademickiego oraz studenckiego. Top Young 100, realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw skierowany jest do najlepszych studentów logistyki w Polsce.
 • Rozpoczęcie pierwszych prac nad wyzwaniami biznesowymi z pierwszej tury. Utworzone 3-5 osobowe zespoły studentów rozpoczynają pracę nad rozwiązaniem rzeczywistych wyzwań biznesowych wniesionych przez partnerów programu.
 • Seria szkoleń Persolog, umożliwiająca wykonanie testów profili osobowościowych uczestników programu Top Young 100. Dzięki wykonanym testom, studenci mieli okazję poznać swoje mocne i słabe strony oraz uzyskać obraz swojej osobowości w kontekście konkretnych zachowań. Uzyskane profile osobowościowe miały na celu umożliwienie skuteczniejszego i bardziej świadomego kierowanie własnym rozwojem.
 • 26 września uczestnicy programu mieli okazję partycypować w „Day with Manager” zorganizowanym przez srebrnego partnera projektu – przedsiębiorstwo Procter & Gamble Polska. Podczas spotkania studenci wysłuchali wypowiedzi dyrektor ds. logistyki i obsługi klienta w Europie Centralnej oraz managerów zarządzających działami m.in. DC, Planning, Customizing, Transport, CTLL odnośnie ich codziennej pracy oraz podejmowanych wyzwań biznesowych.
 • W dniach 2-3 października odbyła się XV edycja wydarzenia „Forum Polskich Menedżerów Logistyki” organizowanego przez „Puls Biznesu”. Coroczna konferencja miała na celu skupienie menedżerów logistyki z całej Polski. Podczas wydarzenia, uczestnicy programu Top Young 100 z ochotą opowiadali o możliwościach rozwoju młodych talentów logistycznych przy współpracy ze środowiskiem biznesu i uczelni.
 • “W dniach 22-23.10. odbyła się najbardziej wyczekiwana konferencja zakupowa w Polsce – „Procon/Polzak” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz przedsiębiorstwo OptiBuy. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie Procure value – not costs. W czasie trwania konferencji, młodzi studenci logistyki mieli okazję przeprowadzenia prelekcji mającej na celu przedstawienie i promocję Top Young 100. Co więcej, uczestnicy Programu wzięli udział w panelu dyskusyjnym w obszarze Talent Management opowiadając przy tym o swoich doświadczeniach związanych z realizacją dotychczasowych wyzwań biznesowych i współpracy z uczestnikami oraz przedsiębiorstwami będącymi partnerami Programu. “
 • W dniu 23.10 na Politechnice Krakowskiej oraz 29.10 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach projektu Top Young 100 odbyły się szkolenia z oprogramowania FlexSim General Purpose. Podczas kursu omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką komputerowo wspomaganego modelowania i symulacji procesów logistycznych, przedstawiono cele modelowania i symulacji procesów, a także sposób wykorzystania modeli symulacyjnych we wspomaganiu podejmowania decyzji.
 • W dniach 06-08.11 w Warszawie odbyły się pierwsze ogólnopolskie targi pracy TransLogistica Jobs, dedykowane branży TSL. W wydarzeniu wzięła udział ogromna liczba przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne jak również przedstawiciele studenckich kół naukowych. W ostatnim dniu eventu odbyła się prezentacja programu Top Young 100! W trakcie wystąpienia zaprezentowano ogólną koncepcję projektu oraz przybliżono jego główną ideę.
 • Uczestnicy Programu Top Young 100 mieli okazję doskonalić swoje umiejętności podczas trzech szkoleń z oprogramowania Microsoft Office Excel. Głównym celem szkolenia było przekazanie studentom oraz osobom pracującym w logistyce praktycznych narzędzi, użytecznych i przydatnych w codziennej pracy.
 • W ocenie partnerów biznesowych z pierwszej tury projektów, 65% wypracowanych rozwiązań w programie Top Young 100 nadawało się do bezpośredniego wdrożenia w przedsiębiorstwach.
 • Studenci Top Young 100 rozpoczęli pracę nad rozwiązywaniem zagadnień biznesowych z drugiej tury, zaproponowanych przez partnerów programu.
 • W dniach 30.11-2.12.2018 odbył się wyjazd integracyjny Top Young 100! Podczas trzydniowej integracji połączonej ze szkoleniami, studenci mieli okazję nabyć wiele bardzo wartościowych umiejętności, nie tylko przydatnych w świecie biznesu ale również mających swoje zastosowanie codziennym życiu.
 • 4 grudnia 2018 roku w Warszawie podczas 17-stej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji wyróżniono trzy najlepsze projekty, których rozwiązania będą zaimplementowane w przedsiębiorstwach. Młodzi logistycy zostali nagrodzeni w kategorii „Supply Chain Young Designer”. Uczestnictwo i wyróżnienie w jednym z najważniejszych wydarzeń w branży w doskonały sposób obrazuje umiejętności młodego pokolenia uczestników programu.
 • W dniu 20.12 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w ramach projektu Top Young 100 miało miejsce szkolenie z oprogramowania typu Business Intelligence – Tableau. Tableau to najlepsze na świecie (według raportu Gartner Group) narzędzie BI, wykorzystujące analitykę danych opartą na podejściu Data Discovery. Podczas kursu zorganizowanego przez partnera programu – przedsiębiorstwo SKK, omówione zostały  podstawowe zagadnienia związane z analizą danych m.in wizualizacja dużych zbiorów danych, selekcjonowanie, łączenie, przebudowa i rozbudowa modeli raportowania.

Mamy nadzieję, że nadchodzący rok również będzie tak owocny! 🙂