Uczyć Milenialsów i uczyć się od Millenialsów. Najlepszy mentoring i odwrócony mentoring w wydaniu Programu TopYoung100

Top Young 100 to program, który pozwala na wszechstronny rozwój studenta. Możliwość praktycznego wpływu na losy firmy, seria wartościowych szkoleń oraz doświadczony mentor, który pomoże w kreowaniu ścieżki zawodowej – to ogromne wyróżnienie dla przyszłych specjalistów z branży logistycznej.

Przed rozpoczęciem projektu każdemu studentowi, na podstawie indywidualnie wypełnionych kwestionariuszy został dopasowany opiekun, z którym realizują postawione na początku cele. Wspólnie wypracowane zasady oraz ustalony harmonogram spotkań pozwoliły na bliższe poznanie siebie nawzajem. Wydawałoby się, że korzyści z mentoringu czerpie tylko i wyłącznie student, bo kto jak nie doświadczony profesjonalista ujawni i wskaże tajniki świata biznesu? Czy na pewno tak to wygląda? Świeże spojrzenie, nieszablonowe pomysły oraz ogromna ambicja to tylko kilka z wielu wartości, które mogą otrzymać mentorzy w ramach odwróconego mentoringu. Każda ze stron w świadomy sposób może czerpać lekcje ze wspólnych działań. Jak naprawdę wygląda codzienna współpraca na linii student-przedstawiciel biznesu? Czy studenci zaskakują swoich mentorów? Na nurtujące nas pytania, przybliżające proces mentoringu wewnątrz Programu Top Young 100 odpowiedzieli mentorzy –  Michał Chochołek oraz Magdalena Jachnik.

Jakie mają Państwo spostrzeżenia w odniesieniu do prowadzonych procesów mentoringowych?

Magdalena Jachnik: Procesy mentoringowe dają naszym Mentees możliwość namacalnego poznania branży logistycznej. Na początku naszej współpracy ustaliliśmy, że będziemy spotykać się przynajmniej raz w miesiącu i dotychczas nasze sesje mentoringowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Kluczowy jest fakt, że nasze spotkania odbywają się na żywo w centrali przedsiębiorstwa, w którym pracujemy – Raben Transport w Gądkach. Studenci chętnie uczestniczą w sesjach i wykazują się ogromnym zaangażowaniem w trakcie spotkań, chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Jak wygląda realizacja celów założonych przez Państwo i Mentees?

Michał Chochołek: Jeśli przyjmiemy, że przez realizację celów rozumiemy to, co zakładał sens Projektu, ale również to, co wspólnie ustaliliśmy z naszymi Mentees już na początku współpracy, to myślę, że w realizacji założeń jesteśmy już całkiem daleko. Cały czas jednocześnie pracujemy wspólnie nad zwiększeniem efektywności i modyfikacją wspólnych aktywności. Trzymając się zatem wytycznych Mentoringu, wskazanych przez Program realizujemy jednocześnie nasz własny pomysł, stale go wzbogacając. Jak słyszymy i widzimy obrana przez nas droga przynosi satysfakcję, zadowolenie, a przede wszystkim efekt dla każdej ze Stron.

Co jest największą korzyścią dla Państwa studentów z prowadzonych procesów mentoringowych?

Magdalena Jachnik: Ogromną korzyścią jest dzielenie się praktyczną wiedzą z branży logistycznej, która nie zawsze jest przekazywana studentom na uczelniach. Staramy się uświadamiać naszych Mentees, jak w praktyce wygląda praca w branży przy obecnej sytuacji rynkowej. Opowiadamy im z jakimi zadaniami mierzymy się każdego dnia. W sesji mentoringowej najważniejsze jest spotkanie dwojga ludzi z których jeden ma gotowość dzielenia się swoim czasem i doświadczeniem, a drugi jest gotów słuchać i czerpać wiedzę z radością. W tej relacji najważniejszy jest wzajemny szacunek i docenianie się.

Jakie lekcje mogą Państwo wyciągnąć w ramach odwróconego mentoringu?

Michał Chochołek: Odwrotny mentoring to dla nas przede wszystkim duża lekcja pokory. Jesteśmy pod wrażeniem tego w jaki sposób nasi Mentees radzą sobie nie tylko na rynku pracy i z pracą w Projekcie, ale również jak swoimi pasjami i posiadanymi kompetencjami potrafią zarażać i zainteresować innych. Ciekawym dla nas staje się zatem w tym przypadku pielęgnowanie umiejętności słuchania, tak istotnej w dzisiejszym otoczeniu biznesowym sprzedaży usług, jak również po prostu zdobywanie dzięki Mentees nowych umiejętności. Odwrotny mentoring jest dla nas równocześnie kolejnym miejscem, gdzie możemy dostrzegać i korygować braki. Dla nas to swoista symbioza i ogromna zaleta tego programu. Dziękujemy przede wszystkim Pawłowi Kwiatkowskiemu, jednemu z naszych Mentees, za  odkrycie przed nami tajników jego pracy zawodowej i „twarde lądowania” przeprowadzone na profesjonalnym symulatorze lotu samolotem pasażerskim!

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pokoleniem Y na pewno wykreowała się u Państwa opinia dotycząca millenialsów. Jakie, po ponad półrocznej współpracy mogą Państwo wysnuć wnioski?

Magdalena Jachnik: Pokolenie millenialsów to bardzo zaangażowani, kreatywni, pozytywnie nastawieni do swojej przyszłości ludzie. Są bardzo ciekawi świata, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z innymi. Wykazują umiejętności efektywnego uczenia się nowych rzeczy. Ich ogromnych atutem jest gotowość do zmian. Aktywność w mediach społecznościowych sprawia, że są dobrze poinformowani o produktach i markach. Relacyjność, jako jedna z głównych cech tego pokolenia, powoduje, że wymiana informacji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych czyni z nich najbardziej świadomych.

Jakie było do tej pory największe wyzwanie, przed jakimi stanęli Państwo jako mentorzy?

Michał Chochołek: W dobie codziennych obowiązków związanych z pracą zawodową w międzynarodowej organizacji jaką jest Raben Transport, wyzwaniem staje się przede wszystkim czas. Zarządzanie nim stanowi jednak dla nas kolejny element mentoringu i uczy pracy z kalendarzem oraz solidnego planowania zarówno dla Mentees, jak i dla nas jako Mentorów. Umówiliśmy się wspólnie, że

za planowanie i uzgadnianie wspólnych spotkań odpowiada jedna z naszych Mentees-Anna Świątek. Dziękujemy tym samym za solidne prowadzenie kalendarza naszych sesji, i staramy się wspólnie konsekwentnie przestrzegać naszych ustaleń. Każdorazowo słuchamy i dążymy do tego, aby się dostosować tutaj do oczekiwań naszych Mentees jednak równocześnie świadomie narzucamy ograniczenia, zarówno w czasie trwania sesji, jak i w samych terminach. To pomaga w kształtowaniu swoistej dyscypliny, która już wkrótce stanie się codziennością naszych Podopiecznych jeśli tylko zdecydują się na pracę w branży TSL.

Czy zdarzyło się coś, co Państwa zaskoczyło w ramach mentoringu, a jeśli tak to co to było?

Magdalena Jachnik: Zapisując się do projektu nie sądziłam, że dzięki odwróconemu mentoringowi zdobędę tak wiele inspiracji od naszych wspaniałych Mentees. Studenci bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzę ekspercką oraz zarażają nas swoimi pasjami. W trakcie całego procesu mentoringu nasi Mentees kilkukrotnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli zaproszeniami na eventy, do strefy rozrywki oraz empirycznej części pracy magisterskiej.

Paweł Kwiatkowski – zaproszenie mnie oraz Michała do Gear up na fascynujący lot w symulatorze samolotu pasażerskiego 737NG.

Daria Drapińska – zaproszenie do udzielenia wywiadu w ramach pracy magisterskiej.

Anna Świątek – zaproszenie na event Przedsiębiorczej Kobiety.

To ogromny zaszczyt móc współpracować z tak zaangażowanymi młodymi ludźmi.

Gdyby mieli Państwo przekazać- jako mentorzy- jedną najważniejszą radę dla studentów, to co by to było?

Michał Chochołek: Jeżeli chodzi o Grupę, która zdecydowała się współpracować z nami, to mogę otwarcie powiedzieć, że po cyklu naszych spotkań niewiele pozostaje do poprawy i skorygowania. Pozostaje mi podziękować za zaangażowanie i otwartość Studentów, za waszą odwagę i wkład w Projekt. To na pewno nie jest i nie będzie stracony dla nas czas, a rosnącą wartość pracy w naszym zespole jesteśmy w stanie oceniać wraz z każdym kolejnym spotkaniem. Każdorazowo zachęcamy i będziemy zachęcać do zadawania pytań i wychodzenia z problemem, który mamy poddać analizie na kolejne sesji, cel nadrzędny bowiem, wspólny i tożsamy dla Wszystkich naszych Podopiecznych ustaliliśmy dzięki indywidualnym rozmowom, od samego początku. Na naszych spotkaniach dotykamy realnych problemów, wyzwań i zagadnień związanych z branżą TSL i na bazie ich analizy staramy się kształtować określone kompetencje Studentów. Jeśli natomiast miałbym zwrócić się do pozostałych Uczestników Programu, zarówno Mentees, jak i Mentorów to z naszego doświadczenia śmiało mogę zaznaczyć, że nic nie zastąpi spotkań i rozmów „na żywo”. To podczas takich aktywności możemy nie tylko wysłuchać w swobodnej atmosferze tego, czego dzisiaj obawiają się i co traktują jako realne problemy nasi Studenci, ale również pozwolić sobie na to, aby w jak najbardziej realny sposób przedstawić branżę TSL od kuchni. Do dzisiaj udało nam się zapewnić „dzień pracy” w naszej organizacji  jednemu ze Studentów, a w planach na najbliższe tygodnie mamy zwiedzanie magazynu, cross-docku oraz wizytę w kabinie naszych najnowszych ciężarówek. Zachęcamy do podobnych działań i czekamy na inspirację od pozostałych Mentorów!

Nie możemy zapomnieć również o samych Mentees, dlatego swoją opinię o procesie mentoringu zaprezentowała jedna z uczestniczek- Daria Drapińska.

“Jeśli chodzi o spostrzeżenia, to według mnie proces mentoringowy jest najlepiej spełnionym założeniem tego Programu. Mam możliwość namacalnego poznania branży, w której chciałabym spróbować swoich sił. Ogromną “korzyścią” jest wiedza, którą mentorzy nam przekazują. Uświadamiają nas, jak naprawdę wygląda praca w branży przy obecnej sytuacji rynkowej. Oprócz części merytorycznej, osobiście najbardziej inspiruje mnie to, że Mentorzy pokazują nam, iż największym sukcesem nie jest tylko zajęcie wysokiego stanowiska w firmie dla korzyści materialnych, ale dodatkowo poświęcacie swój czas na dzielenie się swoim doświadczeniem ze studentami, którzy dopiero w to “wchodzą”. Dodatkowo, osoby zaangażowane w mentoring świadczą, że mimo odpowiedzialnej funkcji można to połączyć z życiem osobistym.”

Jednym z celów programu Top Young 100 jest pomoc w sprawnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Mentor, jak łatwo zauważyć po wypowiedziach, to osoba, która oprócz ogromnej wiedzy, jest również wsparciem dla młodzieży w programie. Mentoring to ogromna wartość dodana projektu, szansa dla studentów oraz niesamowita lekcja, dlatego zarówno studenci jak i przedstawiciele świata biznesu czerpią z niej ogromne korzyści!