Wyjazd integracyjny- Wojanów

W dniach 30.11-2.12 odbył się pierwszy wyjazd integracyjny Top Young 100! Podczas trzydniowej integracji połączonej ze szkoleniami, studenci mieli okazję nabyć wiele bardzo wartościowych umiejętności, nie tylko przydatnych w świecie biznesu ale również mających swoje zastosowanie codziennym życiu. Pierwszy dzień spędzony w Pałacu w Wojanowie miał charakter integracyjny. Po uroczystym powitaniu gości wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać ze sobą w miłej atmosferze, a następnie wziąć udział w specjalnie zorganizowanych zabawach.

W sobotę, już od samego rana, młodzi logistycy brali czynny udział w wielu praktycznych szkoleniach zorientowanych na doskonalenie umiejętności miękkich. Firma szkoleniowa EXBIS wyszła z inicjatywą zorganizowania trzygodzinnej gry integracyjnej mającej na celu kompensację ustępstw i zysków. Uczestnicy podzieleni na osiem grup mieli za zadanie wykroczenie poza kompromis i osiągnięcie „obopólnej wygranej”. Liderzy każdej z grup musieli zdobyć jak największy zysk dla swojego zespołu jednak pamiętając o tym, że dopiero ich grupa to część całej „organizacji” i to pójście na kompromis przyczyni się do osiągnięcia celu całości.

Kolejnym punktem na mapie było szkolenie High Performing Teams – training prowadzone przez panią Elżbietę Majewską i pana Adama Jonczyka. Celem obu szkoleń było budowanie dobrych relacji w grupach, wypracowywanie efektywnych sposobów komunikacji, delegowanie obowiązków członkom grupy i zarządzanie stresem. Wielkim uznaniem wśród uczestników cieszyło się wyzwanie polegające na opracowaniu, a następnie zaprezentowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa w formie spotu reklamowo-informacyjnego. Podczas warsztatów przedstawiono także sposoby radzenia sobie w stresujących sytuacjach takich jak wystąpienia publiczne. Studenci otrzymali również cenne wskazówki do pracy w zawodzie.

Najczęstsze błędy w międzynarodowym liście przewozowym? Kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie towaru podczas transportu? Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy, aby ustrzec się błędów? To tylko część zagadnień przedstawionych podczas szkolenia transportowego przeprowadzonego przez Pana Piotra Polewskiego oraz Pana Łukasza Chwalczuk. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzieli się jakie są najczęstsze spory zgłaszane do kancelarii prawnej oraz w jaki sposób są one rozstrzygane.

Tego samego dnia miała miejsce również chwila, na którą czekali wszyscy z wielką niecierpliwością. Podczas wieczornej kolacji nastąpiło oficjalne ogłoszenie najlepszych rozwiązań wyzwań biznesowych z pierwszej tury, zrealizowanych przez trzy studenckie grupy projektowe. Zgromadzeni dowiedzieli się, które zespoły zostaną zaprezentowane oraz nagrodzone na niezwykle ważnej konferencji dla branży – Gali Logistyki, Transportu i Produkcji organizowanej w dn. 4.12.2018 w Warszawie. Otrzymane wyróżnienia ukazują wielki sukces i siłę młodego pokolenia w Top Young 100.

Ostatniego dnia odbyło się szkolenie ze storytellingu, podczas którego uczestnicy programu mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności komunikacji w grupie, wspólnego osiągania celów oraz budowania więzi z odbiorcami za pomocą angażujących opowieści. Szkolenie storytelling, jest jedną z najskuteczniejszych technik w marketingu polegającą na tworzeniu historii mających na celu silne oddziaływanie na słuchacza. Podczas czterogodzinnej prelekcji, studenci mieli okazję przećwiczyć publiczne przemówienia, przedstawić historie i opowiadania w taki sposób, aby zaintrygować i skupić pełną uwagę odbiorcy. Forma krótkich i treściwych wykładów w połączeniu z praktykowaniem nowo przyswojonej wiedzy okazała się nie tylko bardzo efektywna, ale stanowiła niesamowitą atrakcję dla studentów. Pozytywna atmosfera wykreowana przez prowadzących i samych uczestników pozwoliła studentom wyjść poza strefę komfortu, przełamać swoje granice i przezwyciężyć swoje słabości.

Serdeczne podziękowania:

  • firmie Exbis za przeprowadzenie gry integracyjnej oraz szkolenia z zakresu Storytellingu,
  • Panu Adamowi Jonczyk oraz Pani Elżbiecie Majewskiej za zorganizowanie szkolenia High Performing Teams – training,
  • Panu Piotrowi Polewskiemu oraz Panu Łukaszowi Chwalczuk za przeprowadzenie szkolenia z transportu,
  • Pani Anecie Salus oraz całej załodze Pałacu Wojanów za życzliwe przyjęcie i zorganizowanie wyjazdu integracyjnego programu Top Young 100.
  • przedsiębiorstwu Procter & Gamble za przekazanie nagród dla zwycięzców Facebookowego konkursu.